WETT – digital kompetent skolutveckling

Välkommen till WETT – en fortbildningsdag för rektorer/skolchefer, där WETT står för Wermland Educational Technology Transformation. Dagen är inspirerad av BETT/SETT mässorna med liknande innehåll.

Dagen genomförs digitalt och är öppen för RUCs samverkanskommuner och IKT-nätverket.

Temat för dagen är digital kompetent skolutveckling. Vi ser att det finns kompetens inom digitaliseringsområdet i vårt län och vi vill ta tillvara på denna genom att samlas för en gemensam fortbildningsdag. Vi hoppas denna dag kan bidra till fortsatt digitalt kompetent skolutveckling.

Syftet är att få ta del av kunskaper och forskning, som vi hoppas ska inspirera deltagarna. Vi vill också att deltagarna får möjlighet att dela med sig av egna kunskaper om att leda digitalt kompetent skolutveckling. Vi som planerar WETT-dagen består av representanter från RUC:s IKT-nätverk, skolchefsgrupp och RUC.

WETT logo

Upplägg och innehåll

Vi inleder med föreläsningar som skall inspirera samt sätta digitaliseringen i utbildning i ett större perspektiv. Det blir en föreläsning som riktar sig mot förskolan med Susanne Kjällander och en som riktar sig mot grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen med Annika Agélii Genlott. Du kommer att kunna välja en av dem. Därefter får vi ta del av en föreläsning med Amelie Wahlström, rektor för Rudsskolan i Karlstad, som berättar om vägen till ett lyckat arbete med att leda digitalt kompetent skolutveckling.

Den resterande delen av dagen kommer att innehålla valbara pass. Exempel på teman är; Hur man organiserar lärarnas digitalal ärande, rektors ansvarsområde, likvärdighet och omvärldsbevakning. Passen presenteras av rektorer, pedagoger och forskare samt IKT-strateger från RUC:s samverkanskommuner.

Dagen är starten på en längre lärprocess om att utveckla gemensam digital kompetent skolutveckling. Bidra till att skapa delakultur och att möjliggöra samverkan exempelvis på pedagog Värmland.

Datum: 
2021-10-01 8:30 - 16:00
Målgrupp: 
Rektorer och skolchefer inom förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildning i RUCs samverkanskommuner och RUCs IKT-nätverk.

Anmälan

Sista anmälningsdag: 
2021-09-28
Kostnad: 
Dagen är kostnadsfri (finansieras genom RUC)

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Monica Evermark, RUC vid Karlstads universitet

Mer information