Grundskola/Grundsärskola

 

Mer från: Grundskola/Grundsärskola

En tredelad illustration där den första visar tre olika långa personer som står på varsin låda och den kortaste når inte upp att se över en mur. På den andra bilden har den kortaste fått lådan från den längsta och nu ser alla nätt och jämt över muren på fortbollsmatchen. På den tredje bilden är det ett genomskinligt stängsel istället för en mur och alla ser bra utan lådor.

Mot ett inkluderande klassrum – professionssatsning (Evenemang)

Hösten 2021 planerar RUC att starta en professionssatsning för lärare där vi ska erbjuda såväl förhållningssätt som...

Bild för Elevhälsan på Norrstrandsskolan 4-6

Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande potential utnyttjas inte i tillräcklig utsträckning (Blogg)

I skollagens 2 kap 25 § står följande mening att läsa: elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande....

Bild för Elevhälsan på Norrstrandsskolan 4-6

Stöd till elever som riskerar att inte nå kunskapskraven fungerar inte tillfredsställande (Blogg)

Utredningen om elevernas möjlighet att nå kunskapskraven konstaterar att det stöd som ges till elever som riskerar att...

Bild för Elevhälsan på Norrstrandsskolan 4-6

Utredningen om elevernas möjlighet att nå kunskapskraven (Blogg)

Jag minns när jag gick på gymnasiet i Norrtälje på Rodenskolan och hade samhällskunskap. Då pratade vår lärare om...

Sidor