Grundskola/Grundsärskola

 

Mer från: Grundskola/Grundsärskola

Bild för Pernilla Kans

Two stars and a wish! (Blogg)

Stjärnor och önskningar! Det låter härligt tycker jag. Som en vacker natthimmel där nya stjärnor tänds varje kväll.Så...

Bild för Gymnasiesärskolans Individuella Program, Sundstagymnasiet

Tema Värmland (Blogg)

Vi har under hösten 2013 i olika perioder fokuserat på temaarbete i alla ämnen. Temaarbete skapar förutsättningar till...

Bild för Gymnasiesärskolans Individuella Program, Sundstagymnasiet

Tillgänglighet och Delaktighet (Blogg)

Ett av målen i läroplanen är att eleven skall kunna använda modern teknik som olika verktyg för kunskapssökande och...

Bild för Nobelgymnasiet

Lärobokens revansch! (Blogg)

När vi gick lärarutbildningen pratades det inte mycket om läroböcker i våra ämnen. Under praktikperioderna mötte vi...

Sidor