Mina favoriter

porträtt Malin Lundgren Kullgren

Ökad delaktighet minskar elevhälsoproblem

Nästa år 2018 förväntas Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter antas som svensk lag. Artikel 12...

Artikel
Embedded thumbnail for Tydliggörande pedagogik på Lillängsskolan

Tydliggörande pedagogik på Lillängsskolan

Diane Wiklund visar hur de arbetar med tydliggörande pedagogik med eleverna på särskolan och inriktningen träningsskola...

Film
Embedded thumbnail for Nyttan med läxor - vad säger forskningen?

Nyttan med läxor - vad säger forskningen?

Många olika perspektiv på läxor har debatterats den senaste tiden - Hur effektivt är det för lärande? Kan det hjälpa...

Film
Bild för Ola Henningsson

Alla kan skapa e-böcker

Länge var det bara Mac- eller iPad-användare som med enkelhet kunde skapa e-böcker. Men nu finns en tjänst på nätet där...

Blogg
Embedded thumbnail for Bedömning för lärande - vad är det?

Bedömning för lärande - vad är det?

Bedömning för lärande handlar om att synliggöra elevernas lärande för att kunna stötta dem i deras fortsatta utveckling...

Film