särskild begåvning

Sutherland och Särskild begåvning i tidiga åldrar

Jag tänkte att jag skulle presentera föreläsarna på konferensdagen den 19 augusti en efter en, med mål att lyckas med en per vecka. Jag börjar med Margaret Sutherland, och ett citat  från sidan 3 i hennes bok Gifted & Talented in the Early Years: Practical Activities for Children aged 3 to 6

Anmäl er till En dag om särskild begåvning, 19 augusti

Från och med idag, 1 april,  hälsas alla välkomna till att anmäla sitt deltagande på konferensdagen om särskild begåvning fredagen den 19:e augusti. Dagen är inte knuten till något specifikt skolämne och den riktar sig till alla som på något sätt har anknutning till pedagogisk verksamhet. Jag hoppas på många deltagare från Karlstad och Värmland, deltagare från andra orter är också varmt välkomna.

Fyra internationellt mycket erkända forskare kommer att föreläsa under dagen, alla har även koppling till pedagogisk praktik.

Hur man kan stimulera och arbeta med matematiskt särskilt begåvade elever, framför allt på lågstadiet.

För att möta dessa barn på bästa sätt tror jag det för det första är jätteviktigt att läraren har en grundkunskap om särskilt begåvade elever allmänt och utöver detta, specifikt om de matematiskt särskilt begåvade eleverna.

Särskilt begåvade elever - allmänt

Att arbeta med särskild begåvning på skolan

Under veckan fick jag en fråga om hur man ska arbeta med särskild begåvning på en skola och jag ska försöka ge några tips här.

Till att börja med så är det mycket viktigt att man gör klart för sig;

  • Hur definierar man särskild begåvning?
  • Hur identifieras vi de särskilt begåvade eleverna?
  • Hur ska vi arbeta för att utveckla lärandet hos de särskilt begåvade eleverna?

Om eleven är smartare än läraren?

I måndags länkade jag till Barnministeriet, inslaget handlade om elever som är smartare än sina lärare.
Måste en lärare vara smartare än sina elever?
För att reflektera över detta lägger jag till några andra frågor:
Är Zlatans fotbollstränare bättre på fotboll än Zlatan?
Kan Johaugs tränare åka snabbare än henne?
...
Det finns forskning som säger att begåvade elever bö

Konferensdag om begåvning i Stockholm

I Sverige så pågår en del insatser för att höja kunskapen och medvetenheten kring särskilt begåvade elever. En insats är Begåvningsinitiativet, som förra året i november anordnade en utbildningsdag, denna filmades och går att titta på via urplay.se

På måndag 30 november sker en liknande dag i Stockholm, citerat från deras websida

Att fortbilda sig inom särskild begåvning

Jag får frågor ibland kring hur man kan fortbilda sig kring särskild begåvning. Här kommer ett svar jag nyss gav till en lärarstudent, kanske finns det fler som vill ta del av svaret:

I Sverige finns det idag 3 kurser inom området som ger högskolepoäng. 

På Stockholms universitet finns 2 st 7,5 hp kurser just inom specialpedagogik som verkar vara ditt område Särbegåvning i skola och förskola I & II. Mer info på länkarna nedan:

KUL dag och föreläsning om särskild begåvning

Under vecka 44 hade vi KUL dagen i Karlstads kommun, ca 600 pedagoger träffades och delgav varandra av sina erfarenheter och kunskaper,vad som dagen erbjöd samt en hel del av föreläsarnas presentationer kan ni hitta här:

skola.karlstad.se/kul

Jag gav en föreläsning om särskild begåvning som filmades och som ni är välkomna att ta del av:

http://pedagogvarmland.se/filmer/sarskilt-begavade-elever-elisabet-mellroth

Sidor

Prenumerera på RSS - särskild begåvning