miljö

Klimatsmart mat – avsnitt 21

Klara Perhamre, projektledare för Klimatsmart mat, berättar om hur Karlstads kommun arbetar med frågan från jord till bord. Vad som görs och vad som ligger till grund för dessa insatser. För även om projektet främst är inriktat på våra kök är det kunskaper som vi alla kan ta till oss och därmed bidra till en hållbar utveckling och ett hälsosammare liv.

Programledare är Tobias Berger, Pedagog Värmland och Ola Henningsson, Barn och ungdomsförvaltningen.

Prenumerera på RSS - miljö