matematik

Startskott för "Med rätt att utmanas"

Nu har anmälningstiden till projektet "Med rätt att utmanas - i en skola för alla" gått ut.

Målet var 10-20 deltagande lärare, 21 lärare är anmälda :-)

10 stycken av kommunens grundskolor är representerade!

Lärarna representerar alla årskurser med en större andel som undervisar för lägre åldrar!

Det ska bli så roligt och spännande att köra igång med detta gäng nästa läsår!

Projektet kommer för lärarna hålla på i två år och är ett skolutvecklingsprojekt med fokus på de särskilt begåvade barnen och matematikundervisning. Det finansieras av Ljungbergsfonden.

Namnändring på bloggen

Jag ändrar namn på min blogg så att den heter samma som det skolutvecklingsprojekt jag ska leda under de kommande två läsåren.

Med rätt att utmanas i en skola för alla

Projektet handlar om särskilt begåvade elever med fokus på matematik. De deltagande lärarna kommer få en relativt gedigen utbildning kring teorier om särskilt begåvade elever och deras behov i skolan. Lärarna kommer också välja och utveckla material som kommer testas, utvärderas och revideras under det andra läsåret.

Matematikklubben med högstadieungdomarna

  • "Blir det någon matematikklubb till hösten?" x 6
  • "Kan man anmäla sig redan nu till höstens matematikklubb?"
  • Fyra stycken som kommer fram och tackar för dessa gånger...

Vid utvärderingen önskar eleverna minst 10 tillfällen per termin i en tänkt fortsättning, de flesta vill att det ska vara 90 minuters pass och varje vecka - några vill att det ska vara 120 minuters pass.

16 av de 18 som var med ikväll vill vara med igen om det blir en omgång till, de andra två var osäkra.

Matematikklubb x 3

Måndagen den 20 april på högstadiets matematikklubb jobbade vi med följande uppgift:

Välj ett tresiffrigt tal där hundratal och entalssiffran är olika, abc

Vänd talet så att ett annat tresiffrigt tal bildas, cba

Subtrahera det största från det minsta så får du ett nytt tresiffrigt tal, def, ev. får du ett tvåsiffrigt då låter du d = 0.

Skriv siffrorna i det nya talet i omvänd ordning så att du får ett nytt tresiffrigt tal, fed.

Skolutvecklingsprojekt - särskilt begåvade barn i matematik

Jag vill gärna passa på att göra reklam för ett mycket viktigt skolutvecklingsprojekt som kommer starta i augusti 2015 och hålla på fram till och med maj 2017.

Till dig som är eller känner en lärare i matematik i Karlstad kommun:

Välkommen att delta i ett skolutvecklingsprojekt i matematik med fokus på de särskilt begåvade barnens rätt att utmanas i en skola till för alla! I två år arbetar Elisabet Mellroth tillsammans med er för att utveckla undervisningssituationen i skolan för egentligen alla elever.

Tisdagens matteglädje

Hur fort tar det för två personer att klippa en gräsmatta tillsammans om de har varsin gräsklippare och klipper olika fort.

En lösning kan leda fram till ett gränsvärdesproblem, lite fränt för en 10 åring att upptäcka gränsvärde...

Genom en annan lösning kan man hamna i beräkningar med bråk och klockan. Att man knappt har arbetat med bråk i den ordinarie undervisningen är liksom inget hinder när man vill hitta en lösning, oavsett om man går i 1:an, 2:an eller 3:an.

Besök av Stefan Löfwall

På måndagens träff hade vi besök av Stefan Löfwall som presenterade några favoritproblem för oss. Hans tändsticksask trick var naturligtvis ett av dem.

En tändsticksask slängs ut till en elev, eleven får plocka bort ett valfritt antal, därefter räkna antalet stickor som är kvar i asken, ta siffersumman av det antalet, denna siffersumma plockas också bort från asken, asken lämnas nu tillbaka till Stefan som nu skakar och lyssnar - och kan tala om hur många tändstickor som ligger i asken :-)

Sidor

Prenumerera på RSS - matematik