känsla

Vi kommer inte lyckas om vi inte arbetar med estetiska lärprocesser

Skolan ska hjälpa eleverna att utveckla fantasi, känsla och empati. De ska få utveckla sin kommunikativa förmåga och de ska få kunskaper som sitter på djupet. Det kommer vi inte att lyckas med om vi inte arbetar med estetiska lärprocesser.

Genom att arbeta skapande hamnar eleverna i ett arbetssätt som inte handlar om rätt och fel, utan om att uttrycka sig på många olika sätt, att pröva sina tankar och att få använda sitt engagemang.

Prenumerera på RSS - känsla