elever

Vi kommer inte lyckas om vi inte arbetar med estetiska lärprocesser

Skolan ska hjälpa eleverna att utveckla fantasi, känsla och empati. De ska få utveckla sin kommunikativa förmåga och de ska få kunskaper som sitter på djupet. Det kommer vi inte att lyckas med om vi inte arbetar med estetiska lärprocesser.

Genom att arbeta skapande hamnar eleverna i ett arbetssätt som inte handlar om rätt och fel, utan om att uttrycka sig på många olika sätt, att pröva sina tankar och att få använda sitt engagemang.

Varför är det viktigt att läsa?

Den här frågan ställdes av Martin Widmark, barnboksförfattare och lärare (!), under hans del av föreläsningen ”En läsande klass” som RUC bjöd in till torsdagen 11/9 i aulan på Sundstagymnasiet. Drygt 500 lärare fick höra Martin Widmark och Malin Gonzales berätta om läsning och om deras gemensamma läsprojekt ”En läsande klass”.

Prenumerera på RSS - elever