att förena teori och praktik

Praktik + teori = sant

Innan jag forskarutbildade mig var jag väldigt praktiskt inriktad i mitt arbete som förskollärare. Ännu mera så blev jag det när det var stressigt på jobbet, kanske ingen vikarie och nästan full barngrupp. Trots detta skulle jag klara av att ge alla barn mat, byta blöjor, hålla i samling, ha gruppaktiviteter, klä på och av kläder för att nämna några av varje dags uppgifter. Samtidigt skulle jag förstås också fokusera på barnens lärande och utveckling. För mig var det därför nästan lite av en kulturchock när jag började min forskarutbildning.

Prenumerera på RSS - att förena teori och praktik