Hur kan vi använda lärdomar från kognitionsforskning när vi undervisar?

Martin Kristiansson, samhällsdidaktiker, Karlstads universitet, ger en översikt över vad kognitionsforskningen kommit fram till och vad det innebär för hur vi undervisar.

Föreläsningen ingår i ett paket föreläsningar som arrangeras av Sundsta/Älvkullegymnasiet i Karlstad och Regionalt utvecklingscentrum för skola vid Karlstads universitet (RUC). Vill du ta del av den avslutande föreläsningen live på Zoom med Craig Barton den 25 september, kan du läsa mer och anmäla dig här: Craig Barton - undervisningsstrategier.

Del 2 i paketet hittar du här:

Arbetsminne, långtidsminne och undervisning
Video med texten "Arbetsminne, långtidsminne och undervisning" och föreläsaren Elisabet Mellroth