Inkludering

Mer från: Inkludering

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram – en sammanställning av de nya bestämmelserna (Dokument)

Från och med 1 juli 2014 har bestämmelserna om stödinsatser i skolan ändrats, och Skolverket har reviderat de allmänna...

Embedded thumbnail for Studiehandledning på modersmål – en bro mellan två språk och kulturer

Studiehandledning på modersmål – en bro mellan två språk och kulturer (Film)

Obs! Slå på textning genom att klicka på CC-symbolen i botten på videofönstret.Studiehandledning på modersmål är...

Bild för Hans Sundvall

Elever med läs- och skrivsvårigheter kan få samma förutsättningar i skolan som alla andra med hjälp av digitala verktyg. (Blogg)

De senaste årens fantastiska utveckling av digitala verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter skulle i många...

Embedded thumbnail for Värdegrundsdag

Värdegrundsdag (Blogg)

Igår var det Värdegrundsdag här på Sundstagymnasiet. Eleverna som går sista året har haft möjlighet att välja olika...

Sidor