Forskning

Mer från: Forskning

Stenskulpturer, två stora ansikten

KAPET – Karlstads universitets pedagogiska tidskrift (Artikel)

Karlstads universitets Pedagogiska Tidskrift handlar om pågående forskning inom utbildningsvetenskap, huvudsakligen vid...

En karta över Värmland med cirklar med linjer mellan och Texten "WETT Wermland educational technology transformation. Digital kompetent skolutveckling"

WETT – digital kompetent skolutveckling (Evenemang)

Välkommen till WETT – en fortbildningsdag för rektorer/skolchefer, där WETT står för Wermland Educational Technology...

Man med blont hår i ljusblå skjorta

Månadens forskare – Torodd Lunde (Artikel)

”Forskning är på gott och ont. Det kan vara väldigt utmanande och frustrerande, men samtidigt ger det möjligheter till...

Bild för Maria Ripemo

Struktur, ramar och estetiska lärprocesser (Blogg)

Att undervisa i estetiska uttrycksformer, det är väl bara att ”släppa loss”? Tvärtom menar jag, för mig innebär det ett...

Sidor