Estetiska lärprocesser

Mer från: Estetiska lärprocesser

Bild för Maria Ripemo

Let's dance! (Blogg)

Som jag tidigare beskrivit så ser jag de estetiska uttrycksformerna som ett sätt att kommunicera genom. Barn som inte...

Bild för Kjerstin Persdotter

Filmriket – Pedagogisk resurs för filmskapande (Blogg)

På sajten filmriket.com finns inspiration och övningar för att arbeta med rörlig bild. Materialet är anpassat för...

Bild för Maria Ripemo

Spelar drama någon roll? (Blogg)

Rubriken till det här inlägget är titeln på mitt examensarbete och med detta vill jag delge mina tankar och mitt arbete...

Bild för Maria Ripemo

Interkulturellt förhållningssätt och estetiska lärprocesser (Blogg)

I Läroplan för förskolan, Lpfö 18 står att ”Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barns...

Sidor