Estetiska lärprocesser

Mer från: Estetiska lärprocesser

Bild för Maria Ripemo

Medkänsla i moll (Blogg)

I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) beskrivs under mål beträffande Normer och värden att förskolan ska...

Bild för Maria Ripemo

Olika, lika, tillsammans! (Blogg)

Dahlberg, Moss och Pence (2009) beskriver i Kvalitet och meningsskapande: postmoderna perspektiv – exemplet förskolan...

Bild för Maria Ripemo

Let's dance! (Blogg)

Som jag tidigare beskrivit så ser jag de estetiska uttrycksformerna som ett sätt att kommunicera genom. Barn som inte...

Bild för Kjerstin Persdotter

Filmriket – Pedagogisk resurs för filmskapande (Blogg)

På sajten filmriket.com finns inspiration och övningar för att arbeta med rörlig bild. Materialet är anpassat för...

Sidor