Estetiska lärprocesser

Mer från: Estetiska lärprocesser

Bild för Maria Ripemo

Två världar (Blogg)

Egentligen hade jag tänkt publicera ett inlägg som beskriver avslutningen av projektet jag tidigare skrivit om, men jag...

Bild för Maria Ripemo

Fler hänger på! (Blogg)

Jag skulle vilja koppla föregående inlägg (och kommande) till vad Vygotskij (1995) belyser i Fantasi och kreativitet i...

Bild för Maria Ripemo

Plötsligt händer det! (Blogg)

Under projektet med ”Lilla Bokbryggan” och ”Flera språk i barngruppen”, där vi arbetade med ett interkulturellt...

Bild för Maria Ripemo

Barnens ord (Blogg)

Jag börjar återigen med att citera ur Läroplan för förskolan, Lpfö 98 där det står att förskolan ska ”främja barnens...

Bild för Kjerstin Persdotter

Fokus på nationella minoriteter (Blogg)

FILMPEDAGOGISKT FÖR SKOLANI läroplanen står att skolan ska undervisa om nationella minoriteter, sverigefinnar,...

Sidor