Estetiska lärprocesser

Mer från: Estetiska lärprocesser

Bild för Maria Ripemo

Nu blir det matematik! (Blogg)

Bamford (2006) visar i sin forskning The Wow Factor – Global research compendium on the impact of the arts in education...

Bild för Maria Ripemo

Theory of mind (Blogg)

I mitt tidigare inlägg ”Medkänsla i moll” hänvisar jag till Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2018) där det...

Texten "Värmlands bokfestival tjugohundratjugo"

Värmlands bokfestival (Evenemang)

Nu börjar årets skolprogram på Värmlands bokfestival närma sig fullsatt! Några föreläsningar har fortfarande platser...

Bild för Maria Ripemo

Dramatik! (Blogg)

Den andra sången som skapades utifrån projektet med ”Lilla Bokbryggan” är full av dramatik och är den sång som barnen...

Bild för Maria Ripemo

Lilla Bokbryggan - Skål! (Blogg)

 Enligt mål i Läroplan för förskolan, Lpfö 18 ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla ”fantasi...

Sidor