Filmer

Embedded thumbnail for Forskning: Digitala modeller i teknikämnet

Helen Brink undervisar i Karlskoga i ämnena teknik, matematik, fysik, kemi och biologi i årskurs 7-9.

Hennes...

Film
Embedded thumbnail for Forskning: Geografiskt tänkande i en digital undervisningskontext

Sofie Nilsson undervisar årskurs 7-9 på Vålbergsskolan i Karlstads kommun i ämnena geografi, historia,...

Film
Embedded thumbnail for Forskning: Programmering som verktyg vid matematisk problemlösning

Andreas Borg undervisar i ämnena matematik och fysik på Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad. Hans forskning handlar...

Film
Embedded thumbnail for Skolan behöver bra personer - som dig

Som förskollärare eller lärare gör du skillnad och spelar en viktig roll i andras liv. Lärarutbildningarna vid...

Film
Embedded thumbnail for Skolnärvaromodellen visar hela systemet

När en elev har skolfrånvaro hamnar fokus ofta på eleven och man utreder och sätter in insatser på individnivå....

Film
Embedded thumbnail for STL och återkoppling

Återkoppling är en viktig del i STL (Skriva sig till lärande). Man kan lite krasst säga att utan återkoppling är det...

Film
Embedded thumbnail for Pedagogiska råd för distansundervisning

Susanne Walan har 20 års erfarenhet av att undervisa på distans som lärarutbildare på Karlstads universitet. Hon har...

Film
Embedded thumbnail for Frånvaro, ledighet, skolplikt – vad gäller i skolan?

I den här filmen får du veta vad som gäller för skolnärvaro, ledighet, skolplikt och sjukdom i skolan. (...

Film
Embedded thumbnail for STL-cirkeln och analysmallen – Frida Lindell

I den här föreläsningen tar Frida Lindell upp STL-cirkeln, analysmallen, olika texttyper och att ställa bra frågor...

Film
Embedded thumbnail for Bakgrund och forskning STL – Cecilia Gustafsson

En genomgång av vilken pedagogik Skriva sig till lärande (STL) bygger på och vad forskning visar om modellen.

...

Film
Embedded thumbnail for Vad är STL? – Frida Lindell

Skriva sig till lärande (STL) är en modell för att använda digitala verktyg på ett bra sätt i undervisningen....

Film
Embedded thumbnail for Programmering i förskolan

Västerstrands förskola i Karlstad visar hur de jobbar med programmering med barnen, genom att bygga en miljö där de...

Film