Skriftlig digital återkoppling utifrån STL-modellen

Cecilia Gustafsson, SKR, berättar om skriftlig digital återkoppling utifrån STL-modellen, framförallt återkoppling mellan elever.

Föreläsningen spelades in under en av SOL i Värmland-nätverkets träffar.