Forskning: Medie- och informationskunnighet i gymnasiets svenskkurser

Vad undervisar lärare om när det gäller medie och informationskunnighet?

Det forskar Ann-Kristin Hamberg om och hon inriktar sig på undervisningen i ämnet svenska på gymnasiet. Hon har bland annat märkt att området källkritik behandlas ganska olika mellan olika lärare.

Ann-Kristin Hamberg undervisar i svenska på Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad. Hon ingår i forskarskolan för undervisningens digitalisering (Fundig) vid Karlstads universitet och berättar här om sitt arbete under de tre första åren.

Produktion: Jorryt van Bommel – föreståndare för Fundig och Martin Lindkvist – multimediaproducent på Karlstads universitet.

Här hittar du forskarskolan Fundig.