Energiföreläsning och experiment med Igor Zoric och Johan Rosén

En föreläsning om solljus, elektricitet och kemiskt bränsle som energibärare av Chalmers-professorn Igor Zoric. Sedan provar deltagarna tre nyframtagna experiment under ledning av Johan Rosén, JR Science. Ladda ner Igor Zorics powerpoint-presentation. Här finns Johan Roséns presentation.

Arrangörer: Kungliga vetenskapsakademin, Ingenjörsvetenskapsakademin, Karlstads kommun och Fortum. Sändningen gjordes av Pedagog Värmland.

Om du är intresserad av att jobba vidare i din klass runt de här frågorna kan du till exempel använda Energiboken, som Kungliga vetenskapsakademin och Ingenjörsvetenskapsakademin tagit fram. Den kan laddas ner som pdf eller beställas i klassuppsättning.

Andra föreläsningar i serien har varit Den globala energisituationen, Energi - möjligheter och dilemman, Från solljus till elbil och Klimatproblematiken i ett lokalt perspektiv.