Välkommen på disputation i kemididaktik – Torodd Lunde

Torodd Lunde försvarar sin doktorsavhandling i kemididaktik ”Undersökande arbete i en laborativ tradition – från implicita till explicita syften med praktiskt arbete i grundskolans senare del”.

Välkommen att delta digitalt via Zoom på den här länken:
https://kau-se.zoom.us/j/61122242955

forskaren Torodd Lunde
Torodd Lunde försvarar sin doktorsavhandling.

Medverkande

  • Per-Olof Wickman, professor, Stockholms universitet, Sverige
  • Christina Ottander, professor, Umeå universitet, Sverige
  • Lena Hansson, professor, Högskolan Kristianstad, Sverige
  • Sonja Merethe Mork, docent (associate professor), Oslo universitet, Norge

Sammanfattning av avhandlingen

Grundskolans läroplan för naturämnena betonar laborativt undersökande arbete i syftet att utveckla elevers kritiska tänkande medan undervisningstraditionen betonar laborationer i syftet att ge ökad förståelse för ämnesinnehåll. Syftet med denna avhandling var att undersöka hur detta glapp gestaltar sig i senare delen av grundskolan och hur detta glapp kan överbryggas.

I delstudie ett utforskades lärares sätt att tillmötesgå förväntningar om undersökande arbete. Två strategier identifierades: hybridisering (befintliga laborationer omformades) och imitering (nationella prov härmades). Det finns risk för att dessa aktiviteter framställer naturvetenskapliga praktiker på ett sätt som ger begränsade förutsättningar för kritiskt tänkande i vardagsliv.

I delstudie två utforskades möjligheten av att använda spänningar mellan läroplan och laborationstradition som utgångspunkt för att överbrygga glapp mellan läroplan och tradition. Spänningar synliggjordes och var utgångspunkt för förhandling om syften med laborationer. Resultatet visade att två utav totalt tre grupper i slutändan explicit skiljde på olika syften med olika laborativa aktiviteter. Detta indikerar att laborationstraditionen är en viktig faktor, värd att ta med i beräkningen, när undersökande arbete ska införlivas.

Här finns hela avhandlingen Undersökande arbete i en laborativ tradition

Upplysningar

Thomas Nilsson, professor
E-post: thomas.nilsson@kau.se

Pia Eriksson, utvecklingsingenjör
E-post: pia.eriksson@kau.se

Datum: 
2020-10-16 13:15 - 15:00
Målgrupp: 
Öppet för alla och kanske speciellt intressant för NO-lärare årskurs 7-9.

Anmälan

Kostnad: 
Utan kostnad