Utveckla dig i att leda textsamtal i samarbete med forskare

Är du högstadielärare i svenska och vill utveckla din kompetens i att leda utforskande och fördjupande textsamtal?

I ett kommande samarbetsprojekt mellan lärare och forskare vill vi pröva en modell för att utveckla fördjupande samtal om komplexa skönlitterära texter. Med komplexa texter menas texter som utmanar läsarens förståelse och tolkning till exempel genom att bryta mot förväntade berättarstrukturer, har öppna slut eller innehåller moraliska dilemman. Alltså texter där man som läsare kan dra olika slutsatser, tycka olika och där diskussionen på ett konkret sätt kan bidra till att öppna för nya tolkningar. Vi kommer att utgå från en samtalsmodell som heter Inquiry dialogue.

Projektet genomförs under ett läsår och innebär att du som lärare tillsammans med kollegor och forskare kommer att analysera lektioner och planera undervisning. Du kommer också att bli observerad i ditt klassrum och få återkoppling som ett sätt att stötta och utmana dig till att utveckla din ledning av fördjupande textsamtal.

För detta projekt söker vi nu kontakt med högstadielärare i svenska som är intresserade av att delta (gärna flera lärare vid samma skola). Preliminär tidsplan är att vi startar med förberedelser under vårterminen 2022. Därefter sker själva arbetet i klassrummet under läsåret 2022/2023.

Är du intresserad?

Tisdagen den 9 mars kl. 15.00-16.00 håller vi en informationsträff där vi berättar mer och svarar på frågor. Plats: https://kau-se.zoom.us/j/3183015194

Vänliga hälsningar

Michael Tengberg & Marie Wejrum

michael.tengberg@kau.se
marie.wejrum@kau.se

Datum: 
2021-03-09 15:00 - 16:00
Målgrupp: 
Svenskalärare på högstadiet