Sex, relationer och film

I år inför landets lärarutbildningar examensmål kring ämnet sex, relationer och samtycke. Dessutom förstärks ämnet också i skolans läroplaner. Men hur tar man sig an ett sådant mångfacetterat ämnesområde? Genom film och rörlig bild förstås!

Film speglar vår omvärld och ger perspektiv på oss själva och andra. Med hjälp av filmens pedagogiska och konstnärliga potential kan vi närma oss frågor som kan tyckas både enkla och komplexa.

I samarbete med RFSU och UR bjuder Filminstitutet in pedagoger och andra intresserade till ett inspirerande webbinarium som rymmer såväl diskussion som konkreta verktyg och vägledning. I samtalet medverkar en rad experter, från sexualupplysare till filmkonstnärer.

Medverkande:
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
Hans Linde, förbundsordförande, RFSU
Ninja Thyberg, regissör
Pelle Ullholm, sexualupplysare, RFSU
Christina Friborg, projektutvecklare, UR
Anna Ekström, utbildningsminister

Samtalsledare:
Anna Håkansson, Svenska Filminstitutet
Per Eriksson, Sveriges Förenade Filmstudios

Moderator:
Fatima Khayari, Svenska Filminstitutet

Hjärtligt välkommen!

Datum: 
2021-04-13 13:00 - 14:30
Målgrupp: 
För pedagoger och alla som arbetar med filmkultur för barn och unga.

Anmälan

Sista anmälningsdag: 
2021-04-11
Kostnad: 
Gratis

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Fatima Khayari