Inkludering och likvärdighet – föreläsning och samtal

Välkomna till en eftermiddag med temat inkludering och likvärdighet. Denna eftermiddag anordnas av RUC, Specialpedagogiska enheten och RUC:s specialpedagogiska samråd.

Det specialpedagogiska samrådet består av representanter från RUC:s samtliga samverkanskommuner. Representanterna är utsedda av skolchefer i respektive kommun. Samrådet har till uppgift att bidra till en hållbar utformning och utveckling av specialpedagogisk verksamhet baserad på forskning och beprövad erfarenhet i regionens kommuner.

Plats: Zoom

Teknik: Egen dator, länk till Zoom skickas ut till alla anmälda ca en vecka innan

Program

13.00-13.15 Inledning och kort om RUCs verksamhet och kommande professionssatsning i specialpedagogik för lärare

13.15-14.15 Föreläsning med Kerstin Göransson professor i specialpedagogik. Tema; inkludering och likvärdighet

14.15 Paus

14.30 Samtal i mindre grupper om erfarenheter av inkludering och likvärdighet. Samtalet leds av representanter för samrådet.

Utgångspunkter för samtalet är följande punkter;

  • Vad är visionen?
  • Vad är inkludering?
  • Ledning och stimulans i klassrummet

15.30-16.30 Gemensam återkoppling i storgrupp och avslut.

Varmt välkommen med din anmälan!

Hälsningar

Det specialpedagogiska samrådet genom Kerstin Göransson och Monica Evermark

Här ser du vilka som är RUCs samverkanskommuner

Datum: 
2021-02-23 13:00 - 16:30
Målgrupp: 
Specialpedagoger och speciallärare i RUC:s samverkanskommuner.

Anmälan

Kostnad: 
Dagen är kostnadsfri för deltagare i våra samverkanskommuner men anmälan krävs. För övriga deltagare tar vi en avgift på 1000 kr.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Monica Evermark
E-post: 
Telefon: 
054-7001540