Föreläsning – Digitalisering på vetenskaplig grund med yngre barn och elever

** FLYTTAD TILL 30 SEPTEMBER. URSPRUNGLIGEN 21 APRIL **

Välkommen till en föreläsning med Susanne Kjällander- Digitalisering på vetenskaplig grund med yngre barn och elever.

Susanne Kjällander är universitetslektor vid Stockholms universitet och undervisar om språk och kommunikation på förskollärarprogrammet. I sin forskning intresserar sig Susanne för lärande i den digitaliserade skolan/förskolan. Om du vill veta mer om Susannes forskning kan du läsa mer på Stockholms universitets hemsida där det finns länkar till publicerade artiklar.

Föreläsningen samarrangeras av teknikerjakten och RUC, Regionalt utvecklingscentrum.

Datum: 
2020-09-30 13:00 - 16:00
Plats: 
Karlstads universitet, 1A305 Lagerlöfsalen
Universitetsgatan 2
651 88 Karlstad
Målgrupp: 
Förskollärare och lärare i åk 1-3

Anmälan

Föreläsningen är kostnadsfri om man är verksam i någon av RUC:s avtalskommuner men vi behöver en anmälan av utrymmesskäl då vi har begränsat antal platser. Vi tar därför en avgift på 500kr om man anmält sig men inte kommer.

OBS! Vi tar också ut en avgift om deltagaren är från en kommun vi inte har avtal med eller arbetar inom friförskola eller friskoleverksamhet. Fyll därför i faktureringsadress i anmälan. Kostnadsfri avanmälan senast den 20 april.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Monica Evermark
Telefon: 
054-700 1987