En dag om inkludering för lokala lärarutbildare och lärarstudenter

Program

Kl.10.00-12.00 Erfarenhetsutbyte i grupp om inkludering i undervisningspraktiken under ledning av Kerstin Göransson, professor i specialpedagogik på Karlstads universitet.
Lokal: 1B306, Fryxell

Kl.12.00-13.00 Lunch i Solsta Inn

Kl.13.00-16.00 Föreläsning och diskussioner med Daniel Östlund.
Lokal: 1A 305, Lagerlöf

En leende man med långt lockigt hår, skägg och glasögon. I bakgrunden vatten, granskog och blå himmel.

Daniel Östlund är lektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid Högskolan i Kristianstad och ingår i forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik med ledningsansvar för forskningsgruppen Specialpedagogik.

Daniel ställer frågor omkring vad inkludering är mer än fysisk placering av elever. Han beskriver hur inkluderingstankar har utvecklats över tid fram till idag och reflekterar över hur hindren för inkludering kan se ut.

En utgångspunkt för inkludering menar Daniel är att vid planering av utbildning tänka sig den bredast möjliga variationen bland eleverna. En viktig ”checkpoint” är att fundera över hur alla elever ska engageras och motiveras i undervisningen.

Datum: 
2020-03-17 10:00 - 16:00
Plats: 
Karlstads universitet, lokal 1B306, Fryxellsalen
Universitetsgatan 2
65188 Karlstad
Målgrupp: 
Lokala lärarutbildare och lärarstudenter

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Annelie Bodén
Telefon: 
070-288 0560