Ansökan om medel från Teknikerjakten

Det finns en blankett som ska användas när man söker medel till förskole/skolprojekt. Beslut om ekonomiska investeringar sker därefter av Ljungbergsfondens VD efter beredning i styrgruppen för Teknikerjakten. Beslutet meddelas därefter till berörda projekt. Sista ansökningsdatum är 15 april respektive 15 oktober.
Det finns tre olika grupper som kan ansöka om investeringsmedel:

De tre grupperna är:

 1. Utrustning till förskolor och till grundskolor. Totalsumma som maximalt kan delas bland de utvalda projekten är 300 000 kr per ansökningstillfälle.
 2. Utrustning till gymnsieskolor. Totalsumman som maximalt kan delas ut bland de utvalda projekten är 125 000 kr per ansökningstillfälle.
 3. För att stimulera övergången mellan högstadiet och gymnasiets naturvetenskapliga- och tekniska program kommer en ekonomisk satsning på 50 000 kr att delas ut per ansökningstillfälle. Här premieras bra idéer där samverkan sker mellan högstadie- och gymnasieskolor.

Följande kriterier ska uppfyllas för att kunna få medel tillutrustning:

 • Att sökta projekt stödjer mål och delmål för Teknikerjakten.
 • Att syfte och mål tydligt framgår för sökta projekt. 
 • Att när, var och hur projektet skall genomföras beskrivs i ansökan.
 • Att sökt belopp för bidraget är angivet samt en budgetplan.
 • Att genusperspektivet beaktas i projektet.
 • Att arbetslaget som söker bidrag skall skriva under ansökan jämte rektor.

Detta kommer också att beaktas vid fördelning av medel till utrustning:

 • En jämn resursfördelning mellan årskurserna från förskola till grundskola eftersträvas.
 • En jämn spridning bland naturvetenskap och teknik eftersträvas.
 • Långsiktigt tänkande och återkommande inslag i projekten premieras.
 • Skolor som har en kompetensutvecklingsplan för den personal som ska delta i projektet, ges fördel.
Datum: 
2021-10-15 8:00

Anmälan

Sista anmälningsdag: 
2021-09-17