Det är aldrig elevens fel...

Smälter intrycken från Thomas Nordals föreläsning från idag. Lyssnade av och till så där som det är i en lärarvardag, men hoppas kunna lyssna ikapp vid ett senare tillfälle.

Två saker som jag tycker att jag tar med mig som absolut viktigast:

1. Att våga vara vuxen!
Ledarskap handlar om att våga leda - att skapa struktur och att visa omsorg - och att bra lärare kan just detta. Förhållandet mellan lärare och elev ska vara asymetriskt vilket betyder att läraren ska vara en aktoritet (obs! inte autoritär).

2. Det är aldrig en elevs fel att hen misslyckas!
Man får aldrig svika eleverna och lägga skulden för misslyckanden på dem, utan att i så fall samtidigt rannsaka sig själv. Om en elev inte lyckas så har jag inte lyckats som lärare och kan därför inte fortsätta göra likadant. Nordal menar däremot inte att man inte ska ställa krav på elever - tvärtom! Det är otroligt viktigt att ha höga förväntningar på elever, men om du ställer krav på att en elev ska förändra sitt beteende ska du rimligtvis ställa samma krav på dig själv!

Älsker´t!

Om ni inte lyssnat på Nordal föreslår jag att du gör det nu! Och kom ihåg att våga leda, att våga vara vuxen! /Linda