Halleluja!

Dags för utvecklingssamtal! Vi kämpar fortfarande med ett väldigt traditionellt förhållningssätt till omdömen och utvecklingssamtal. För mig är det främst en fråga om rättsäkerhet – eleverna har rätt att veta hur de ligger till och jag som mentor har ett ansvar att informera föräldrar och skapa mig en helhetsbild kring mina elever. Så någon form av dokumentation är  oundviklig. Däremot är det svårt att uttrycka sig framåtsyftande – och det kan vara väldigt svårt att säga något riktigt konkret kring eleverna redan i början av oktober. Vi går i tankarna på alternativa sätt att dokumentera, men är inte där ännu.

Då plötsligt händer det – vårt fokuserade arbete med formativ bedömning har gett resultat! I år har jag fått jättefina, konkreta och relevanta omdömen om mina elever – direkt knutna till kursens kunskapskrav och centrala innehåll! Jublar inombords och längtar efter årets utvecklingssamtal.

Hur gör ni? /Linda