Lucia

Med några få dagar kvar till Lucia är diskussionen i full gång i media och på olika sajter på internet; Hur får ett luciatåg se ut? Och vem är det som bestämmer? Tyvärr blir det lätt en ganska hetsig och ibland ganska otrevlig debatt. Ska det vara traditionellt eller nytänkande? Här gäller det att ta en titt på vårt uppdrag; det vill säga ta en titt i läroplanen. I Lgr 11 kapitel 1 står det att:

”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet”

Men sen står det också att:

”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.”

Vi har alltså både ett uppdrag att bryta könsroller och förmedla ett kulturarv. Därför finns det inget enkelt eller självklart svar på denna fråga. Därför måste vi tillsammans diskutera hur vi ska göra så vi kan vara tydliga mot elever och föräldrar med vilka mål vi har utgått ifrån.

Hur ser det ut på din skola? Hur gör ni? Kommentera gärna!