Hur jämställt är ditt läromedel?

Det vi ser och läser påverkar vilka normer och värderingar vi får. Detta innebär att de läromedel och böcker som används i skolan och förskolan bidrar till att förmedla skolans värdegrund. Därför är det viktigt att du granskar det läromedel och de böcker du använder i din undervisning. Ibland kan ett material vara bra ur ett ämnesmässigt perspektiv men inte lika bra ur jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Då kan du som pedagog behöva jobba med dessa perspektiv på andra sätt. Andra gånger innehåller läromedlet eller böckerna vi använder intressanta möjligheter att jobba aktivt och förebyggande med de olika diskrimineringsgrunderna.

Inom kort kommer ett verktyg för att granska böcker och läromedel ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv att finnas här på sidan. Vi kommer också att bygga upp kunskapsbank med granskningar och planeringar så att alla inte måste göra allt själv. Vill du ha detta verktyg direkt kan du skicka ett mail till mig annette.carlsson@gmail.com