Sverige i miniatyr

Efter att ha avslutat ett längre projekt känns det nästan lite tomt. Det vi jobbat med så länge har nått sitt slut. Den kreativa processen för denna gång är över. Det har varit spännande att se ett projekt växa fram och få vara en del av elevernas kunskapsutveckling, höra deras samtal, frågor och funderingar. 

Under våren har åk 4 på Skattkärrsskolan läst om Sverige i ämnet geografi. Vi har studerat kartan, karttecken, färger, symboler och jämfört naturen i norra delen med södra. Tittat på befolkning, läst om samerna, skogen, jordbruket och bergen. Processen började med att vi läste texter tillsammans och samtalade om "Varför ser det ut så här, just här?". "Hur använder vi skogen?", "Vad är allemansrätten?", "Varför reser vi mer nu än förr?".  Samtidigt följde vi Holger och Mårtensens äventyr i "Geografens testamente" och fick se platserna vi läst om. 

Eleverna tränade namn på olika landskap, städer, sjöar och älvar utifrån sajten "Seterra online".  Vi pratade om läge och storlek. Därefter skulle den kreativa delen av projektet börja. Om jag ska vara ärlig så var det lite pirrigt. Nu skulle elevernas kunskap visa sig i kreativ form. Vi skulle göra ett Sverige i miniatyr i form av en topografisk karta. Elevernas kunskaper skulle befästas i ett hantverk. Källan vi skulle använda var kartboken. 

I början av projektet så funderade jag på om vi verkligen skulle sätta igång kartarbetet. Skulle det ha betydelse för inlärningen? Tänk om det inte fungerade. Tänk om jag "slösade" massa tid på något som bara skulle vara " en kul grej"? Tvivlet försvann dock ganska snabbt då jag började lyssna in elevernas samtal med varandra.
"Stockholm kan inte vara så här stor, då är staden större än Vänern ju. Vi måste måla om". 
"Ska vi ha någon mer stad?" "Du menar fler tätorter?". 
" Nä, nu är Vänern för långt norrut. Den ska vara lite mer söderut". 
"Vi måste ha lite mer odlad mark i Skåne, kolla på kartan."

"Vilken storlek ska vi ha på Storsjön?" "Vi får jämföra med Vänern i kartboken". 

Att jobba med kreativt arbete i kombination med teori gör att kunskapen blir mer verklig. Elever som förut hade svårt att förstå kartan har nu genom att få producera en själv, tillsammans med andra, fått en helt ny bild av den. 

Skolarbetet har blivit roligt och jag har sett entusiastiska elever som med iver, lust och glädje tagit sig an arbetet. Den kreativa processen har förstärkt teorin. Praktik och teori har gått hand i hand. Vi kommer definitivt fortsätta jobba så här.

Vill ni se och höra mer om projektet kan ni se filmen i länken nedan. 

https://youtu.be/tTSwuA7Su5M

Pernilla Kans
Lärare, 4-6
Skattkärrsskolan
Karlstad