Blogginlägg

Vad är ledarskap?

Att ha ett tydligt ledarskap i klassrummet handlar om att ha en tydlig ledning. Peka ut vägen till målet så att alla elever är med på banan. Det handlar också om att ha ett bra bemötande, kunna skapa motivation till lärande, vara tydlig i instruktioner och göra anpassningar så att alla elever kan nå så långt som möjligt. Detta är inte helt enkelt. Ibland vet jag att jag lyckas, ibland vet jag att jag misslyckas. En lärares vardag är inte den samma varje dag. Vi ställs för utmaningar och svårigheter, tillfällen då vi behöver prioritera och vara flexibla. 

Vad är arbetsro?

Bra arbetsro kännetecknas av ett tyst klassrum? En fungerande arbetsro av bra lärare? Eller fungerande elevgrupp? Eller ett klassrum där eleverna är delaktiga i beslut som rör dem själva? Eller kan det vara så att i ett tyst klassrum har eleverna lärt sig att bra arbetsro består av tystnad? Ser vi olika på det där beroende på om vi är lärare eller elever?