Beröm som beröm, sak samma!

Kanske tycker du rubriken på mitt blogginlägg är knepig. Beröm som beröm eller? Jag ska förklara vad jag menar. Det är en viss skillnad på beröm och beröm. Det beror på hur vi säger och hur vi menar. Viss typ av beröm få oss att må bra och utvecklas. Annan typ av beröm kan faktiskt sänka oss. 

Att vi ger beröm till våra elever är en självklarhet. Ett tillåtande klassrumsklimat består i att vi lärare visar på goda föredömen i klassrummet, berömmer eleverna både enskilt och kollektivt. Att vi lyfter och får eleverna att känna sig viktiga. Det vi inte kanske tänker på är att berömmet behöver vara riktat och tydligt. Det är skillnad på att ge beröm som "Du är smart", Du är hjälpsam" dvs är-beröm och beröm som "Vad smart du var när du visade att man kunde lösa matteuppgiften på två olika sätt"  samt "Vad hjälpsam du var när du hjälpte din kompis Maja när hon hade ramlat" dvs gör-beröm. Det riktade berömmet är sammankopplat med elevens prestation, medan det allmänna berömmet är mer sammankopplad med elevens personlighet. Det är inte fel att ge allmänt beröm men det kan ge en känsla av att eleven alltid behöver vara smart, duktig och att det blir personidentifierat.  Vi behöver också veta vad vi får beröm för, så vi kan fortsätta göra samma goda prestationer och gärningar. I det riktade berömmet uppmuntras själva ansträngningen och det är något vi själva kan påverka och fortsätta göra. 

När vi arbetar med formativ bedömning behöver vi vara tydliga och använda oss av det riktade berömmet så att eleverna vet vad de gör bra och kan fortsätta göra just det. Det riktade berömmet kan också användas till att vända en grupp och skapa trygghet i klassrummet. "Vad bra att du Alexander sitter still på din plats och väntar", "Bra Ebba att du plockat undan dina saker då snabbt". Det riktade berömmet gör att andra också vill bli uppmärksammade för goda prestationer. Det ger ringar på vattnet. Det riktade berömmet kan användas istället för tjat och förmaningar. 

Bra beröm lyfter oss. Bra beröm lyfter våra elever. Bra beröm lyfter oss kollegor emellan. Se till att du blir duktig på att ge bra riktat beröm till dina elever och kollegor. Då blir arbetet både roligare och utvecklande.