Keywords- läsförståelsestrategier på engelska- går det?

Det började i höstas någon gång, mina grubblerier på om det går att använda olika läsförståelsestrategier på engelska. Jag och min kollega beslutade oss för att testa. Vi hade jobbat med nyckelord i olika faktatexter på geografin och det gav mycket bra resultat hos eleverna då det gällde att sammanfatta texter med egna ord. Gick dessa strategier att använda i våra engelska texter?

Vi behövde en förnyelse i engelskaundervisningen. Keywords blev vårt nya ord. Inför varje text vi skulle presentera för eleverna tog vi ut ett antal engelska ord som vi skrev på större lappar. Ett ord i taget diskuterades på lektionen. Kände vi igen ordet? Liknade det något annat ord i svenskan, eller engelskan? Kunde vi dela upp ordet och förstå en del av det? Såg vi om det var ett verb eller substantiv? Eleverna fattade snabbt och plötsligt diskuterade vi engelska ord. Orden sattes upp på tavlan och därefter fick eleverna fundera på vad texten kunde handla om utifrån orden vi diskuterat. De fick spåna på engelska. På liten stund hade vi egentligen använt två olika läsförståelsestrategier innan vi kikat på texten. Dessa kan liknas med en läsande klass : Detektiven och Spågumman. 

När vi lyssnade på och samtidigt läste texten hade eleverna en annan förståelse för ordens innebörd och de kunde sedan lättare sammanfatta texten muntligt i klassrummet. Här använde vi oss av en läsande klass tredje strategi, cowboyen. 

Lapparna med de engelska orden satte vi upp på en rad på klassrumstavlan. De blev veckans engelska ord och kommer påminna eleverna om lektionens undervisning under hela veckan. 

Att våga ta nya tag i klassrummet, testa nya strategier i undervisningen är viktigt. Vi tyckte att vi hade kört fast och behövde förnya vår undervisning i engelska. De elever som har svårt för sig i engelska fick strategier för hur de lättare ska ta sig an engelska texter när vi tillsammans  fokuserade på att förstå orden. De elever som har lätt för sig fick träna på att förklara de engelska orden för sina kompisar och fick samtidigt lära sig hur de sedan kan ta sig an ord i svårare texter som de inte förstår. 

Vi kommer absolut fortsätta arbeta med keywords i engelska. Läsförståelsestrategier på engelska texter - går det? Absolut!