Rita din läsförståelse

För en vecka sedan fick jag en uppgift som jag skulle testa i min klass. Jag hade varit på RUC:s seminarieserie ”Läsförståelse och läsundervisning” på Karlstad universitet och blivit fylld med inspiration och idéer. Uppgiften gick ut på att låta eleverna visualisera text. Eftersom jag kände att jag jobbat mycket med skönlitteratur i mina klasser ville jag utmana både mig själv och mina elever och låta dem få en faktatext. Vi läste en text tillsammans om Europas befolkning och pratade om begreppen "tätbefolkat" och "glesbefolkat" vad de betydde och var det var tät- och glesbefolkat i Europa och varför. Därefter skulle eleverna visa mig att de förstått begreppen genom att rita dem och skriva en faktaruta till. 

Jag trodde att det skulle bli en utmaning för mina elever och att de skulle ha svårt att ta sig an uppgiften. Varför vet jag inte. Kanske för att jag inte gjort något liknande med dem eller med någon annan grupp jag undervisat heller. Faktum är att jag inte tänkt på att mina elever skulle kunna rita sin läsförståelse. 

Hur gick det då? Strålande! Ja det är faktiskt sant. De tog uppgiften på största allvar och satte igång med den direkt. Det blev fantastiska illustrationer utifrån den faktatext vi läst. Jag är säker på att alla elever nu kan berätta om de olika geografiska begreppen tät- och glesbefolkat. De har ju ritat sin läsförståelse. Det var också ett tacksamt område att visualisera till. 

Visualiseringar av elever i åk 6.

 

Elevers läsförståelse kan utryckas på olika sätt och jag tror inte vi ska vara rädda för att prova nya vägar för dem att få visa vad de förstår när de läser text av olika slag. Den traditionella "frågor och svar" är bra, men det finns även andra sätt att visa sin läsförståelse på. Våga testa du med!