Blogginlägg

Fallgropar eller utsiktspunkter?

På sommaren åker jag till en plats där mina ögon och min själ får vila. Min familj har förmånen att ha en liten, betoning på liten, stuga vid Siljan. I de trakterna finns det många fina utsiktspunkter och jag älskar att stå längst upp på Gesundaberget och blicka ut över bygden. Det är något magiskt när man ser långt och står högt. Det är befriande. Tillvaron ses från ett annat perspektiv. Möjligheter istället för svårigheter. Snart åker jag dit igen men först lite arbete kvar som ska göra på skolan innan det är dags. För det är utvärderingarnas tid.

Hur ökar jag mina elevers skrivförmåga?

I kursplanen för svenska står det att eleverna i åk 6 ska kunna:
"...skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling."  ( Lgr 11, kursplanen i svenska, kunskapskrav för E-nivå).