Den blomstertid nu kommer...

"Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor.... "

Sången ljuder i klassrummet. Ja, mest från högtalaren, men eleverna försöker, lite pinsamt är det ju att sjunga i klassrummet när man går i sexan. Fast det var deras eget önskemål. Vi har läst om 1600-talet och Stomaktstiden. Visste du  att sången är ett arv från svunna tider? Den skrevs 1695 av Israel Kolmodin efter en tid av fattigdom och missväxt i Sverige. Om man lyssnar på texten i vers 6 så kan man förstå det. Sången är en bön till Gud om regn och sol över vårt land. Tänk vad man lär sig när man undervisar! Nu kan både jag och eleverna detta och kommer stå på skolavslutningn och tänka när vi sjunger sången "Detta är ett spår från Stormaktstiden". Kanske..... Eller kanske inte. 

Tänk vad mycket vi lär oss ... som vi glömmer. Vi har gjort en utvärdering i vår klass där vi frågat om mellanstadietiden. Det som slår mig och min kollega när vi läser igenom elevernas svar är att våra elever tycker att de fått vara med och ha inflytande över sitt skolarbete. De är glada för att de fått vara med och planera våra olika arbetsområden och de vet hur de ligger till i förhållande till kunskapskraven. De har arbetat med stort fokus och med mycket motivation och intresse under tre års tid. Detta känns stort. Vad beror det på? Jo, de har koll. Många har större koll över sin egen kunskapsutveckling än vad jag har om dem. De har varit  med från början, planerat och genomfört och visat sina kunskaper på olika sätt, utifrån hur de vet att de kan visa vad de lärt sig bäst, en del muntligt, en del skriftligt. Jag tror att denna kunskap kommer de bära med sig. De har skaffat sig lärdom över lärandet. 

Kanske kommer de glömma bort att sången de sjunger varje skolavslutning, den är historisk... Eller kanske inte. Men de vet hur de lär sig bäst!