Det blev FÖR svårt!

"Vi vill arbeta med en svår text! " Det var en önskan från eleverna när vi planerade läsårets sista område i svenskan som handlade om "Duktiga läsare". Jag funderade en stund. Var de texter som vi jobbat med under åk 6 för lätta? Antingen hade jag valt för lätta texter eller så hade eleverna blivit mycket duktiga på läsförståelse under året. Jag valde att tro på det sistnämnda. 

Eftersom vi arbetar med stormaktstiden i historia och var inne på slutklämmen passade det bra, tyckte jag, att vi läste en längre artikel om Karl XII. Eleverna var fascinerade över alla mina historietidningar som fanns i klassrummet. Dessa fick de läsa om de ville lite då och då. Jag valde ut en lång och svår artikel. Nu skulle de få något att bita i. Sanna mina ord...

Eftersom eleverna ville fortsätta arbeta med läsförståelse pratade vi om hur de skulle förstå svåra ord i artikeln. Läsa om det svåra ordet, läsa om meningen, läsa om stycket, titta på om ordet liknande något annat ord de kunde i ex engelskan. Eleverna satte igång och de läste, markerade svåra ord med understrykningspenna,  läste om ord och meningar. Efter en stund fick de sitta två och två och försöka hjälpa varandra förstå orden. Därefter pratade vi i helklass om orden. Många ord, alldeles för många ord, förstod de inte. Det blev samtal kring ord som emellertid, vankelmodig, erövra, fältherre, marsalk. Lektionen som helhet blev bra. Eleverna var nöjda. På sina exit notes berättade de att de visste hur man skulle göra för att förstå svåra ord. De hade lärt sig strategierna. Men på sammanfattningen av textens innehåll var det tomt. De hade inte förstått vad texten handlade om. Det var en FÖR svår text. 

Mitt syfte var en god ambition, eleverna skulle få möta en svår text, men jag hade inte läst igenom den själv innan. Vilken tabbe! Jag lärde mig en bra läxa, att studera de texter jag väljer ut till mina elever själv först. Att själv kika på vilka ord som är svåra. Att själv förstå orden innan de ska diskuteras med mina elever. Då blir det som allra bäst! 

Jag vet fortfarande inte om de texter jag valt ut under året varit för lätta eller om eleverna blivit duktiga på läsförståelse. Men jag väljer,trots min läxa att tro på det sistnämnda :)