Text + samtal = sant!

Idag har vi lyssnat på ett avsnitt av Sveriges radios julkalender 2012 "Siri och ishavspiraterna"  skriven av författaren Frida Nilsson. En fantastiskt bra bok framförd på ett spännande sätt med lagom långa avsnitt på 8 min. Det var knäpptyst i klassrummet. Efteråt fick eleverna i grupper samtala om vad de hade hört utifrån olika samtalsfrågor. Oj vad de pratade! Jag kommer definitivt fortsätta med nästa avsnitt i morgon. 

Jag tror på att tillsammans samtala om texter både som vi läser och som vi hör. Eleverna får ta del av varandras tankar och åsikter. Att lyssna på texter och sedan prata om det man hört ökar läsförståelsen när man sedan läser själv. 

Under några veckors tid har vi ägnat oss åt olika texter. Det har mest varit sakprosa eftersom jag märkt att de är dessa texter mina elever har haft svårast att ta till sig. Vi har läst, samtalat, läst och samtalat. Frågor med utgångspunkten i frågor som varför, hur, vad har vi stött och blött tillsammans. Vi har pratat lässtrategier och eleverna har fått prova på olika sätt att närma sig texter. Vi har gjort förutsägelser på vad som kommer hända i texten, samtalat om vad vi har för förkunskaper. 

Förra veckan hade vi nationella prov i svenska. Det gick inte bra....... det gick suveränt! Träning ger färdighet finns det något som heter. Och i min klass gav det resultat. Jag är helt övertygad om att vi kan hjälpa våra elever att utveckla sin läsförståelse. Om vi gör det tillsammans och pratar om de texter vi läser eller hör. I svenskundervisningen måste text och samtal stå i centrum. Text + samtal = sant!