Tom planering

Jag vet vad vi behöver arbeta med i svenska innan jul. Jag vet vad eleverna behöver kunna. Jag vet också hur vi kan arbeta. Jag vet hur jag kan kolla att eleverna kan. Kanske går det snabbare om jag bestämmer... kanske inte! 

Om jag får en uppgift så tycker jag oftast det är bäst om jag får lösa den på mitt sätt. Om jag vet vad jag ska göra och har varit med att bestämma målet så blir jag mer motiverad att utföra uppgiften. Jag blir mer trygg och mindre stressad. Jag har märkt att detsamma gäller mina elever. 

Jag väljer att gå in i klassrummet imorgon med en tom planering. Eleverna ska få fylla den med innehåll. Jag vet vilket centralt innehåll och kunskapskrav vi ska arbeta med det kommer jag berätta för dem. Det räcker. Sedan får eleverna hjälpa mig att tänka ut resten. De får tillsammans svara på frågorna:

-Hur ska vi arbeta?

- Vad ska vi kunna? 

- Hur ska vi visa att vi kan?