Omvärldsspaning förskola och skola – november 2016