Omvärldsspaning förskola och skola – augusti 2016

Utredarna på Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad tar fram denna omvärldsspaning varje månad som en service till skolledare och förskolechefer. 

Naturligtvis finns här mycket intressant även för övrig personal inom skolans värld.

Omvärldsspaning – augusti 2016