Omvärldsspaning, april 2016

Ladda ner Omvärldsspaning, april 2016 som pdf här

Utredarna på Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad tar fram denna omvärldsspaning varje månad som en service till skolledare och förskolechefer. 

Naturligtvis finns här mycket intressant även för övrig personal inom skolans värld.