Omvärldsspaning förskola och skola – december 2015