Omvärldsspaning förskola och skola – september 2015

Ladda ner omvärldsspaningen som pdf.

Innehåll:

Regering och riksdag

 • Investeringar för en jämlik skola 3
 • Nya nationella skolutvecklingsprogram 5
 • Möjlighet till läraranställning under kompletterande pedagogisk utbildning 5
 • Bildningsdepartement ska öka läslust 6

Myndigheter

 • Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i grundskolan 6
 • Läs- och skrivutveckling & taluppfattning i årskurs 1-3 6
 • Nya Språket lyfter! 7
 • Papperslösa barn i skolan 7
 • Barn som anhöriga 8
 • Checklista för källkritik 9
 • Att utmana och stimulera barns utveckling och lärande i förskolan 9
 • Lärarbrist 10
 • ”Skolval går att kombinera med ökad likvärdighet” 10

Forskning

 • Gruppstorleken är komplex 11

Övrigt

 • Solen främsta orsaken till att hudcancern 13
 • Ett förändrat arbetssätt 14
 • Arbetsmiljöverket inspekterar stress på förskolor 15
 • I år blir sista gången som gymnasieelever i Luleå kan ta det klassiska skolfotot. 15
 • Hon är expert på att förbättra skolan 16

Ladda ner omvärldsspaningen som pdf.