Omvärldsspaning förskola och skola – augusti 2015

Ladda ner omvärldsspaningen som pdf.

Innehåll:

Regering och riksdag

 • Vid halvårsskiftet träder en rad lag- och regelförändringar i kraft på skolområdet. 3
 • Uppdrag om utvärdering av betyg från årskurs 6 3
 • Direktör utsedd för nytt skolinstitut 4
 • Fortbildningssatsning för förskolechefer 4
 • Regeringen vill förändra de statliga specialdestinerade 5

Myndigheter

 • Lämna synpunkter på förslag till nya läroplanstexter 6
 • Flygande granskning – brister i uppmärksamhet vid var sjätte förskola 6
 • Större intresse för skolarbetet bland elever som upplever att de har inflytande 7
 • Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan 7
 • Nytt uppdrag till Skolverket för att stärka kvaliteten på nyanländas utbildning 8
 • Arbetsmiljöverket: Lärares arbetsuppgifter måste prioriteras 8
 • Förändringar i läroplanen om förskoleklass och fritidshem 9
 • Förskoleklassens och fritidshemmets syfte och innehåll ska bli tydligare. 9
 • Elevhälsan motsvarar inte elevernas behov 10
 • Många missar att söka bidrag 10

Forskning

 • Vägen till skolan är full av separationer 12
 • Teckenspråk berikar barns språkutveckling 14
 • Naturvetenskapliga perspektiv i förskola 14

Övrigt

 • Läsa-skriva-räkna-garanti utreds 14
 • Nytt institut ska stödja lärares arbete mot extremism 15
 • Bonuspengar ska minska barngrupperna i förskolan 16
 • Ny guide till normkritiskt lärande 17
 • Elevernas egna röster om psykisk hälsa tas tillvara 17
 • Många skolor har för små skolgårdar, visar en ny kartläggning. Tydligare regler ska få kommunerna att följa lagen 18
 • Stora prisskillnader för pedagogisk lunch 18

Ladda ner omvärldsspaningen som pdf.