Blogginlägg

Dramatisera matspjälkningsprocessen – ”Lärare i roll” med Eva Pettersson

Under min vecka på Ringbergskolan har jag fått äran att följa drama- och teaterpedagogen Eva Pettersson. Redan första mötet kunde jag se glittret och ljuset i hennes ögon och hon har inspirerat mig oerhört mycket under den här veckan. Jag har följt hennes arbete med elever från åk 1 till och med åk 9 och något jag tar med mig lite extra från henne som pedagog är hennes förmåga att bygga relationer. För mig är det i en relation som allt lärandet tar avstamp.

Matte-musik med Bitten Löfgren

Under den här veckan har jag fått möjlighet att delta i ett par matte-musik lektioner med Bitten Löfgren som är en av författarna till boken Matte-musik. Det har varit spännande att få samtala med henne och höra hennes tankar kring vikten av ett ämnesintegrerat arbetssätt. Under övningarna väger matematiken och musiken jämt och båda ämnena behövs lika mycket för att eleverna ska utveckla de kunskaper och förmågor som tränas. Det är verkligen ett möte mellan ämnena där de flätas samman med varandra.

VFU på en F-9 skola med estetiska lärprocesser som profil

För 3 år sedan började jag lärarutbildningen med ett extra intresse för estetiska lärprocesser och speciellt dansen som inlärningsmetod. Innan mina studier på lärarutbildningen hade jag studerat två danspedagogiska utbildningar och arbetade som danspedagog. Det var under de åren som mina tankar kring hur dansen kan integreras med andra ämnen väcktes. Idag har mina danspedagogiska kunskaper kompletterats med ämnesdidaktiska kunskaper anpassad för de första åren av grundskolan inom 11 ämnen.