Blogginlägg

Språk- och andraspråksperspektiv i undervisningen

Språket, ljud som formas i olika kombinationer skapar möjligheten för dig och mig att utbyta våra tankar. Olika tecken kopplas ihop med olika ljud och du kan just nu ta del av mina tankar utan att vi är i närheten av varandra. Skriftspråket gör det möjligt att kommunicera bortom tid och rum. Vilken uppfinning! För ja, språket, bokstäverna, systemen inom språkets värld kan just definieras som tekniska uppfinningar. Kanske är det den uppfinningen vi använder oss av allra mest? En uppfinning som finns omkring oss i varje liten vrå.